Co se děje zvířatům, stane se i lidem...


Po minulé, trochu depresivní aktualitě, dnes jedna pro mě velmi významná a radostná událost, která se odehrála včera. V 17h, ve výstavních prostorách Středočeského muzea, v Roztokách u Prahy, byla vernisáží zahájena výstava nazvaná „Co se děje zvířatům, stane se i lidem…“ součástí které, mi bylo umožněno vystavit svých 20 fotografií ve formátu 40x60cm a ještě jednou bych rád poděkoval především panu RNDr. Jiřímu Žalmanovi, který mi to v podstatě umožnil a také všem, kteří se na té výstavě podíleli, protože je to velmi záslužná výstava a jsem poctěn, že jsem ji mohl doplnit, svými fotografiemi, které podle mého krásně dokreslili atmosféru této úžasné akce. Výstava trvá až do 13. května, je velmi poučná a zajímavá, pokud najdete chvilku, určitě se tam zastavte, opravdu to stojí za podívání. Zde link na pár fotografií z vernisáže a když kliknete pod tímto v pravo na zobrazit celé, uvidíte kompletní informace o výstavě.

Co se děje zvířatům, stane se i lidem…

  • Chráněné druhy obratlovců středních Čech
  • Zvířata na fotografiích Ladislava „Koviho“ Kovácse
  • Nástrahy, pasti a železa na škodnou z Muzea Komenského v Přerově

Galerie/Kabinet 10. únor – 13. květen 2012
otevřeno středa až neděle 10–18 hodin

Vernisáž výstavy 9. února 2012 v 17 hodin

Výstavu uvede: prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc. a výstavou provedou její autoři: Ing. Jasoň František Boháč, doc. RNDr. Vladimír Hanák, CSc. a RNDr. Jiří Žalman

Je dobře si občas připomenout, že nestojíme nad životem na Zemi, ale jsme jeho součástí. Život se na Zemi vyvíjí už miliardy let, má mnoho podob, ale ani o jediné z nich nelze říci, že je nevýznamná či dokonce zbytná. Bohužel, o významu některých forem života jsme se dozvěděli až poté, co z planety Země naším přičiněním nevratně zmizely. Dnes už víme, že

pro život na Zemi je důležitá existence co největšího počtu jeho forem – druhová pestrost.  Proto také státy, kterým leží na srdci udržení optimálního životního prostředí pro člověka, chrání planě rostoucí rostliny a volně žijící živočichy zákony.  U nás je to zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Druhy rostlin a živočichů, které jsou jakkoliv ohroženy, jsou pak označovány jako zvláště chráněné a k nim chceme obrátit Vaši pozornost.

Tato výstava představuje zvláště chráněné druhy obratlovců (mihulí, ryb, obojživelníků, plazů, ptáků a savců) rozmnožujících se v současné době na území středních Čech, které byly zařazeny do kategorií kriticky ohrožené, silně ohrožené a ohroženéajsou uvedeny v příloze III vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se zákon o ochraně přírody a krajiny provádí.  Doprovodná výstava: “Nástrahy, pasti a železa na škodnou”, kterou připravila Ornitologická stanice Muzea Komenského v Přerově, je věnována nebezpečím, jež pro ptáky a především pro dravce a sovy představují některé lidské aktivity.

Všechny ohrožené druhy obratlovců, rozmnožující se aktuálně na území středních Čech, jsou na výstavě zastoupeny modely a dermoplastickými preparáty s výjimkou vrápenců a netopýrů, kteří jsou představeni na fotografiích. Modely a preparáty jsou ze sbírek Středočeského muzea v Roztokách u Prahy, Muzea Komenského v Přerově, Národního zemědělského muzea Praha, Muzea východních Čech v Hradci Králové, Oblastního muzea Praha-východ v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi a Západočeského muzea v Plzni. Fotografie netopýrů zapůjčilo Jihomoravské muzeum ve Znojmě.

Výstavu též doplňují fotografie obojživelníků, plazů, ptáků a savců, jejichž autorem je Ladislav „Kovi“ Kovács, a fotografie rostlin a hmyzu autora Jiřího Žalmana – nejen zvláště chráněných, které mají alespoň v náznaku připomenout nezbytnost komplexní ochrany přírodního prostředí, nemají-li se z druhů ohrožených stát za nějaký čas vymizelé a z druhů dnes ještě běžných druhy ohrožené. Zachování druhové pestrosti, tak důležité pro zdravé přírodní prostředí, totiž nelze omezit pouze na ochranu druhů již nějak ohrožených pomocí zákonů. 

A ještě něco chce výstava připomenout. Účinnost ochrany přírody je v mnohém závislá na vnímání přírody širokou veřejností jako hodnoty etické a estetické, bez níž není myslitelný plnohodnotný život, a proto je naší povinností ji zachovat pro příští generace.

Autorské komentované prohlídky

pro veřejnost: 19. února v 10, 13 a 16 hodin a 22. února v 17 hodin

pro školy: 22. února v 9, 10, 11 a 13 hodin (objednávky na: propagace@muzeum-roztoky.cz)

Výstava je připravena ve spolupráci s Jihomoravským muzeem ve Znojmě, které zdarma poskytlo všechny fotografie netopýrů.

Výstavu podpořila: Pražská plynárenská, a. s.

10.02.2012 19:57:22
kovi.l
Všechny fotografie na mém webu podléhají autorským právům © Jakékoli jejich použití bez mého souhlasu je zakázáno!! © Photo By Kovi 2007 - 2017
Stránky jsou optimalizovány na rozlišení 1920x1080px
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one